Instalacje odgromowe

 

Tradycyjna ochrona odgromowa polega na zabezpieczeniu obiektu przed niszczącymi skutkami uderzeń pioruna. Wykonanie instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodów poziomych i pionowych, które są połączone za pomocą przewodów odprowadzających z uziemieniem. Instalacje odgromowe najczęściej wykonuje się z FeZn- stal ocynkowana, Cu- miedz, Al - aluminium. Najczęściej jednak spotykamy się z instalacją wykonaną ze stali ocynkowanej.

Zadaniem instalacji odgromowych jest:

  • przejęcie uderzenia pioruna, a więc niedopuszczenie do wyładowania w sam obiekt
  • bezpieczne odprowadzenie prądu pioruna najkrótszą drogą do ziemi
  • niedopuszczenie do wyładowań iskrowych mogących spowodować pożar lub wybuch

Instalacja odgromowa składa się z następujących elementów:

  • zwodu, przeznaczonego do bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych
  • przewodów odprowadzających, łączących zwód z przewodem uziemiającym lub uziomem
  • zacisku probierczego rozłączalnego połączenia w przewodzie odprowadzającym umożliwiającego skontrolowanie poprawności funkcjonowania instalacji
  • przewodów uziemiających, łączących przewód odprowadzający z uziomem
  • uziomu o rezystancji <10 ohm - typ A szpilkowy, typ B otokowy
  • ewentualnie połączeń wyrównawczych , ochronników przeciw-przepięciowych.
Pracowaliśmy m.in. dla:
Elektro-Instal Bogusław Jodłowski | wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-15
Projekt i realizacja: Nasznet.PL