Badania kamerą termowizyjną

Nasza oferta w zakresie termowizji obejmuje:

 • Badania i pomiary termowizyjne
 • Audyt energetyczny
 • Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych

Badania termowizyjne
Świadczymy usługi z zakresu badań kamerą termowizyjną w budownictwie, energetyce, przemyśle i ciepłownictwie.

1. W elektroenergetyce w zakresie:

 • badania instalacji i urządzeń elektrycznych NN,
  • rozdzielnie
  • szafy elektryczne
  • transformatory
  • badania instalacji i urządzeń elektrycznych SN i WN (złączki, izolatory)
 • kontrola instalacji elektrycznych

2. W budownictwo w zakresie:

 • wykonywanie audytów energetycznych obiektów budowlanych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • sprawdzenie jakości wykonania ocieplenia i lokalizacja miejsc o zwiększonych stratach ciepła
 • wykrywanie zawilgoceń, przecieków
 • ocena szczelności otworów okiennych i stolarki
 • lokalizacja mostków cieplnych i ubytków izolacji
 • lokalizacja rur z ciepłą i zimną wodą
 • wytyczenie przebiegu ogrzewania podłogowego oraz wykrywanie usterek
 • weryfikacja poprawności działania systemów klimatyzacji

3. W przemysle w zakresie:

 • badanie stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń
  • badanie silników
  • pomp
  • agregatów
  • sprężarek
  • wentylatorów
  • łożysk
 • diagnostyka przed i poremontowa maszyn i urządzeń energetycznych
 • badanie produktów oraz elementów produkcyjnych
 • ocena stanu technicznego instalacji grzewczych, elektrycznych, technologicznych, chłodni oraz identyfikacja miejsc strat energii,

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie m.in w:

 • Badania rozkładu pola temperaturowego rozdzielni, silników elektrycznych i transformatorów.
 • Badanie termowizyjne dla potrzeb audyt ubezpieczeniowego.
 • Badania przegród i ścian, określanie: punktu rosy, alarmu izolacji.
 • Badanie termowizyjne w celu lokalizacji i identyfikacji mostków termicznych.
 • Lokalizacja uszkodzeń, wycieków z ogrzewania podłogowego.
 • Kontrola taśmociągów i linii produkcyjnych.
 • Pomiary termowizyjne rurociągów przesyłowych C.O.
 • Pomiary termowizyjne przed i po wykonawcze.
 • Badania termowizyjne nieruchomości przed zakupem.
 • Lokalizację nieszczelności rur z ciepłą wodą, wycieków.
 • Badania termowizyjne w celu weryfikacji wykonania prac ociepleniowych.
 • Wykrywanie wadliwych urządzeń mechanicznych - przegrzewanie się.


Przykłady badan kamerą termowizyjną:

Pracowaliśmy m.in. dla:
Elektro-Instal Bogusław Jodłowski | wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-15
Projekt i realizacja: Nasznet.PL